BEOGRAD

SRBIJA

BEOGRAD јануар 19, 2010

Beograd, grad veoma burne istorije, jedan je od najstarijih u Evropi. Njegova istorija traje punih 7000 godina.

Prostor oko velikih reka Save i Dunava bio je naseljen još u paleolitskom periodu. Iz starijeg kamenog doba, potiču ostaci ljudskih kostiju i lobanja neandertalaca, pronađeni u kamenolomu kod Leštana, u pećini na Čukarici i u blizini Bajlonijeve pijace.

Ostaci kulture mlađeg kamenog doba, pronađeni su u Vinči, Žarkovu i u Gornjem gradu, iznad ušća Save u Dunav.

To ukazuje da je prostor Beograda bio naseljen u kontinuitetu i da je intezitet tog naseljavanja bivao sve jači. Mnoga današnja naselja beogradske okoline leže na kulturnim slojevima ranijih praistorijskih naseobina.

osnovno

turisticka organizacija

Univerzitet u Beogradu

Advertisements
 

TURSKA VLADAVINA јануар 20, 2010

Filed under: Turska i Austrijska vladavina,Uncategorized — maticana95 @ 11:58 am

Turci su znali da je Beograd najveća prepreka u osvajačkim pohodima ka Srednjoj Evropi. Posle pada Smedereva, 1440. godine, Beogradsku tvrđavu opsedala je turska vojska sa preko 100.000 ratnika, na čelu sa sultanom Muratom II. U želji da osvoje grad Turci na obližnjem brdu Žrnov, današnjoj Avali, podižu svoje utvrđenje, odakle su osmatrali i kontrolisali okolinu. Gotovo čitav jedan vek Beograd je odolevao turskim napadima. Konačno, Turci su pod vođstvom sultana Sulejmana Veličanstvenog, 28. avgusta 1521. godine, uspeli da osvoje Beograd – bedem hrišćanstva i ključ odbrane cele Ugarske. Grad je srušen i spaljen, a put ka Zapadnoj Evropi otvoren.

Krajem XVII veka u Beogradu hara kuga, što uz požare i pobune janičara, dovodi do njegove stagnacije. Posle 167 godina relativno mirnog razvoja, grad postaje meta ratnih sukoba. Nakon turskog poraza pod Bečom, septembra 1688. godine, Austrijanci su zauzeli Beograd. Turci ga, posle dve godine, vraćaju u svoje ruke, ali je grad iz ovih sukoba izašao razoren, a njegovo stanovništvo, zbog saradnje sa Austrijancima, izloženo ubijanju, progonu i pljačkama. Posle toga Beograd je ponovo pogranična varoš, i to sve do 1717. godine, kada ga Austrijanci pod vođstvom princa Evgenija Savojskog ponovo zauzimaju. Tada se na mestu već porušene Beogradske tvrđave gradi nova prema zahtevima savremenih vojno-strateških zahteva.

 

KROZ VREME

Filed under: istorijat — maticana95 @ 11:54 am

7000 pre nove ere
Prvo neolitsko naselje

kraj I veka nove ere
Rimljani naseljavaju Singidunum

91.
Singidunum je rimski vojni logor sa IV Flavijevom legijom

441.
Huni srušili Beograd

posle 450.
Singidunum pod vlašću Sarmata

oko 470.
Istočni Goti proterali Sarmate iz grada

488.
Gepidi osvojili Singidunum

504.
Goti zauzimaju grad

510.
Mirovnim ugovorom grad pripao Vizantiji

535.
Vizantijski car Justinijan I obnavlja Singidunum

584.
Avari osvajaju i razaraju antički Singidunum

592.
Vizantija povratila grad

VII vek
Avari ruše i spaljuju grad

oko 630.
Sloveni osvojili Singidunum

827.
Bugari preuzimaju vlast nad tvrđavom

878.
Prvi pisani pomen imena slovenskog imena Beograd

896.
Ugarska vojska napala Beograd

971.
Vizantija osvaja Beograd

posle 976.
Grad preuzima car Samuilo

1018.
Car Vasilije II ruši makedonsko carstvo i Beograd opet postaje vizantijski

1072.
Vizantija preuzela Beograd

1096.
Ugarska vojska razorila Beograd, ali ga je Vizantija zadržala

1096-1189.
Kroz Beograd prolaze krstaške vojske

1127.
Mađarski kralj Stevan II ruši Beograd i njegovim kamenom gradi Zemun

1154.
Vizantijski car Manojlo I ruši Zemun i beogradskim kamenom ponovo gradi Beograd

1182.
Ugarska napala i opljačkala Beograd

1185.
Vizantija povratila Beograd diplomatskim putem

1230.
Beograd u sastavu Bugarske

1232.
Grad pripao Ugarskoj

1284.
Srpski kralj Dragutin dobija od ugarske krune Beograd, koji tada prvi put dolazi pod srpsku vlast

1316.
Dragutinov brat Milutin oružano osvaja Beograd

1319.
Ugri oduzimaju kralju Milutinu vlast nad Beogradom

1382.
Protivnici ugarske krune, braća Horvati, osvajaju Beograd

1386.
Ugarska povratila Beograd

1403.
Pod despotom Stefanom Lazarevićem Beograd postaje prestonica srednjovekovne Srbije

1427.
Ugri oduzimaju Beograd od despota Đurđa Brankovića

1440.
Turska napada Beograd, ali je grad, uz velika razaranja, odbranjen

1456.
Sultan Mehmed II bezuspešno opseda grad

1521.
Sultan Sulejman Veličanstveni osvaja Beograd

1688.
Vojvoda Maksimilijan Bavarski osvaja Beograd

1690.
Beograd ponovo pada pod tursku vlast

1717.
Princ Eugen Savojski zauzima Beograd

1723-1736.
Izgradnja Beogradske tvrđave po planovima pukovnika Nikole Doksata de Mores

1739.
Beogradski mir, zaključen između Austrije i Turske, po kome grad ponovo pripada Turcima

1789.
Maršal Gideon Ernst Laudon osvaja Beograd

1791.
Svištovskim mirom Beograd dolazi ponovo pod vlast Turaka

1806.
Karađorđe oslobađa beogradsku varoš i Beograd ponovo postaje glavni grad Srbije

1808.
Otvorena Velika škola u Beogradu

1813.
Turci ponovo zauzimaju Beograd

1815.
Miloš Obrenović započeo Drugi srpski ustanak

1830.
Sultanov hatišerif o autonomiji Srbije

1831.
Otpočela sa radom prva štamparija u Beogradu

1835.
Pojavljuju se prve novine u Beogradu pod nazivom „Novine srbske“

1840.
Otvorena prva pošta u gradu

1841.
Beograd postaje prestonica Kneževine Srbije za vreme prve vladavine Mihaila Obrenovića

1844.
Osnovan Narodni muzej u Beogradu

1855.
Uspostavljena prva telegrafska linija Beograd – Aleksinac

1862.
Sukob na Čukur-česmi i bombardovanje beogradske varoši iz tvrđave koju drže Turci dovodi do međunarodne odluke da Turci napuste grad

1867.
Turski komandant Beograda Ali-Riza paša predaje na Kalemegdanu knezu Mihailu ključeve beogradskog grada. Turci konačno napuštaju Beograd

1876.
Na početku srpsko-turskog rata sa tvrđave je konačno skinuta zastava Turske

1878.
Na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost Srbije

1882.
Srbija postaje kraljevina, a Beograd njena prestonica

1883.
Uvedene prve telefonske linije u Beogradu

1884.
Sagrađena železnička stanica i železnički most na Savi

1892.
Puštena u rad prva vodovodna mreža u gradu

1893.
Uvedeno električno osvetljenje

1894.
Krenuo prvi električni tramvaj

1903.
Majski prevrat – posle ubistva kralja Aleksandra Obrenovića na presto Srbije dolazi kralj Petar I Karađorđević

1914.
Austrijanci bombarduju i zauzimaju Beograd, ali ga Srbi iste godine oslobađaju

1915.
Nemačke i austrijske trupe pod komandom feldmaršala Makenzena zauzimaju Beograd

1918.
Srbi i delovi savezničke vojske oslobađaju Beograd

1918.
Beograd postaje prestonica Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

1923.
Avionska linija Pariz – Budimpešta produžena do Beograda

1927.
Otvoreno zdanje Aerodroma Beograd

1929.
Počeo sa radom Radio Beograd
Aleksandar Karađorđević ukida Ustav i zavodi lični režim. U svim opštinama, pa tako i u gradu Beogradu izabrane opštinske organe smenjuju od strane kralja postavljeni predsednici opština.

1934.
Izgrađen most „Viteškog kralja Aleksandra“, poznat kao „tramvajski“ most preko Save. U ratu je ovaj lančani most srušen i na njegovim stubovima je izgrađen današnji „Brankov most“.

1935.
Pušten u saobraćaj prvi most preko Dunava – Pančevački most

1937.
Otvoren Beogradski sajam

1941.
27. marta velike demonstracije protiv pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu
Nemci bombarduju Beograd 6. aprila, a okupiraju ga 12. aprila

1944.
Amerikanci i ostali saveznici bombarduju Beograd
20. oktobra Beograd oslobodila Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije uz pomoć ruske Crvene armije
Nove komunističke vlasti hapse i likvidiraju političke protivnike, a beogradsku omladinu mobilišu za odlazak na Sremski front

1945.
29. novembra u Beogradu Ustavotvorna skupština proglasila Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju
Ukinuta monarhija i zvanično započela komunistička vladavina Josipa Broza Tita

1946.
Nacionalizacija imovine predratnih industrijalaca

1948.
Zbog političkog razilaženja staljinista i titoista veliki broj ljudi uhapšen i osuđen na robiju

1950.
Zvanično započelo „radničko samoupravljanje“ nad imovinom otetom od predratnih vlasnika

1958.
Počelo redovno emitovanje programa TV Beograd

1961.
Održana Prva konferencija nesvrstanih zemalja

1967.
Održan prvi BITEF

1968.
Studentske demonstracije

1969.
Podignuta Palata „Beograd“

1971.
Izgrađen most Gazela i auto-put kroz Beograd
Održan prvi FEST

1974.
Donet novi Ustav SFRJ koji je izazvao niz negativnih posledica po srpsko nacionalno pitanje

1977-78.
Održana Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji u Beogradu

1979.
Godišnja skupština Svetske banke za obnovu i razvoj i Međunarodnog monetarnog fonda

1980.
Održana XXI generalna skupština UNESCO-a

1983.
Godišnja konferencija UNCTAD-a

1988.
Prvi skup ministara inostranih poslova balkanskih zemalja

1992.
Proglašena Savezna Republika Jugoslavija
30. maja Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uvodi ekonomske sankcije prema SR Jugoslaviji

1993.
Najveća hiperinflacija u istoriji čovečanstva dovela mnoge Beograđane na ivicu opstanka

1994.
Uveden novi, konvertibilni dinar

1995.
Otvorena podzemna železnička stanica Vukov spomenik

1996.
Veliki građanski i studentski protesti zbog nepriznavanja rezultata lokalnih izbora

1997.
Posle pola veka, prva nekomunistička gradska vlast

1999.
NATO tri meseca bombarduje Jugoslaviju, uključujući i ciljeve u centru Beograda

2000.
Posle izbora i građanskih protesta Srbija se oslobađa diktature Slobodana Miloševića

2001.
Ukinut spoljni zid sankcija SR Jugoslaviji
Srbija dobila prvu demokratsku vladu
Slobodan Milošević izručen Tribunalu u Hagu

2002.
Usvojena Ustavna povelja Državne zajednice Srbija i Crna Gora

2003.
Ubijen predsednik Vlade Srbije, dr Zoran Đinđić
Srbija i Crna Gora primljena je u Savet Evrope


 

Beograd-pocetak

Filed under: Anticki period — maticana95 @ 11:45 am

Raspad Rimskog carstva bio je praćen najezdom varvarskih naroda: Istočnih Gota, Gepida, Sarmata, Avara, Slovena i drugih. Beograd je zbog svog isturenog položaja na granici – limesu, bio česta meta napada i razaranja. Napadi sa severa preko Panonske nizije, Dunava i Save, bili su tako jaki da ni Singidunum, kao značajno vojno utvđenje, nije mogao da odoli. Tako ga Huni 441. zauzimaju i potpuno razaraju. Grad je tada izgubio i dotadašnje rimsko stanovništvo. Posle hunske propasti, grad je od 454. ponovo u sastavu Vizantije, ali ga ubrzo osvajaju Sarmati, pa zatim i Istočni Goti. Već 488. godine ponovo postaje vizantijski grad.

Početkom VI veka (512.), vizantijski car Anastasije u njegovu neposrednu okolinu naseljava germanska plemena Herula, da bi ga oni odbranili od ratobornih Gepida. U ruševinama ranijeg rimskog grada, na zapadnoj strani Donjeg grada, nađeni su tragovi materijalne kulture Germana. U vreme vladavine vizantijskog cara Justinijana I, 535. godine, grad je iznova podignut i opasan moćnim bedemima. Tako Singidunum ponovo postaje sjajan i velike hvale dostojan grad. Po svoj prilici grad je po prvi put bio vezan sa Taurunumom na suprotnoj obali

.Beograd nekada i sada

 

Beograd danas

Filed under: Prestonica Srbije i Jugoslavije — maticana95 @ 11:33 am

Novi početak 2000-2003.

2000. godina

5. oktobar – na konstitutivnoj sednici za novog predsednika Skupštine grada Beograda izabran je Milan St. Protić.

7. oktobar – Dr Vojislav Koštunica položio predsedničku zakletvu pred poslanicima Savezne skupštine kao prvi demokratski predsednik Jugoslavije. Konstitutivna sednica Skupštine održana je u Sava centru zbog oštećenja zgrade Parlamenta tokom sukoba policije i građana 5. oktobra.

9. oktobar – Šefovi diplomatija Evropske unije, na samitu u Luksemburgu, doneli su odluku o ukidanju embarga na uvoz nafte i avio-saobraćaj sa Srbijom i stavili van snage sve sankcije protiv SRJ uvedene od 1998. godine.

12. oktobar – Američki predsednik Bil Klinton ukinuo sankcije SAD prema Jugoslaviji i započeo proces obnove diplomatskih odnosa dve zemlje.

24. oktobar – Formirana je prelazna Vlada Srbije koju su činili predstavnici Demokratske opozicije Srbije, Socijalističke partije Srbije i Srpskog pokreta obnove. Srpska radikalna stranka nije želela da učestvuje u ovakvoj vladi. Prelazna vlada trebalo je da obezbedi funkcionisanje zemlje do vanrednih republičkih parlamentarnih izbora zakazanih za 23. decembar. Predsednik prelazne vlade bio je Milomir Minić, a potpredsednici Spasoje Krunić (SPO) i Nebojša Čović (DA).

26. oktobar – Savezna republika Jugoslavija primljena je u članstvo Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. Sve članice učesnice skupa u Budimpešti podržale su predlog koordinatora Pakta Bodo Hombaha da Jugoslavija bude primljena u punopravno članstvo.

11. novembar – Stalni savet Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) primio je, jednoglasnom odlukom, SR Jugoslaviju u svoje članstvo.

15. decembar – Dinar ponovo uspostavio unutrašnju konvertibilnost.

2001. godina

11. januar – Stalni savet Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju doneo odluku o uspostavljanju misije OEBS u SRJ.

19. januar – Američki predsednik Bil Klinton doneo odluku o ukidanju spoljnog zida sankcija SR Jugoslaviji.

22. januar – Parlamentarna skupština Saveta Evrope odobrila SR Jugoslaviji status specijalnog gosta.

22. januar – Konstituisana nova Skupština Republike Srbije u kojoj je Demokratska opozicija Srbije imala 176 od ukupno 250 poslanika. Do tada vladajuća Socijalistička partija Srbije osvojila je 37, Srpska radikalna stranka 23, a Stranka srpskog jedinstva 14 poslaničkih mandata.

25. januar – Srbija dobila prvu demokratsku vladu. Premijer nove vlade postao je dr Zoran Đinđić, predsednik Demokratske stranke.

8. februar – SR Jugoslavija stekla status posmatrača u Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

15. februar – Razmenom ambasadora, nakon dve godine, i formalno obnovljeni
diplomatski odnosi SAD i SRJ. Dotadašnji gradonačelnik Beograda, Milan St. Protić, imenovan je za ambasadora SR Jugoslavije u Vašingtonu.

26. februar – Savet ministara Evropske unije doneo odluku o ukidanju svih sankcija protiv SR Jugoslavije uvedenih 1998. godine, osim onih koje se odnose na bivšeg predsednika Slobodana Miloševića i njegove bliske saradnike.

27. februar – Oba veća Skupštine SR Jugoslavije ukinula su Ukaz o oduzimanju državljanstva i imovine kraljevskoj porodici Karađorđević iz 1947. godine.

16. mart – U Beogradu otvorene kancelarije OEBS-a i Saveta Evrope. Za šefa
misije OEBS-a u SRJ imenovan je Stefano Sanino.

1. april – Uhapšen bivši predsednik Srbije i SR Jugoslavije Slobodan Milošević osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja. Hapšenje je započeto 30. marta, a okončano nakon dva dana, posle sedmočasovnih pregovora o predaji. Hapšenju su prethodile danonoćne straže pristalica i simpatizera SPS i JUL-a ispred kuće u kojoj je Milošević boravio.

8. maj – SR Jugoslavija je primljena u punopravno članstvo Svetske banke.

16. jun – Predsednik Rusije Vladimir Putin doputovao u prvu posetu jednog šefa ruske države SR Jugoslaviji.

23. jun – Savezna vlada usvojila je Uredbu o saradnji sa Haškim tribunalom.

28. jun – Bivši predsednik SRJ Slobodan Milošević izručen Tribunalu u Hagu na osnovu Uredbe Vlade Srbije.

29. jun – Na donatorskoj konferenciji za Jugoslaviju, održanoj u Briselu, prikupljena je milijarda i 280 miliona dolara pomoći SRJ.

12. jul – Odlukom Savezne vlade porodici Karađorđević vraćen na korišćenje dvorski kompleks na Dedinju.

24. septembar – SR Jugoslavija je ponovo primljena u Interpol.

25. septembar – SR Jugoslavija primljena u članstvo Svetske trgovinske organizacije.

2. novembar – Posle više od pola veka, u škole u Srbiji ponovo uvedena veronauka.

9. novembar – Jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije, poznatije kao „crvene beretke“ protestvovale na delu auto puta kod Beograda.

16. novembar – Pariski klub otpisao 66 odsto duga SR Jugoslaviji.

7. decembar – U dvodnevnu posetu SR Jugoslaviji doputovao predsednik Francuske Žak Širak.

2002. godina

14. mart – U Beogradu potpisan Sporazum „Polazne osnove za preuređenje odnosa Srbije i Crne Gore“. Sporazum su potpisali predsednik SRJ Vojislav Koštunica, predsednik Crne Gore Milo Đukanović, potpredsednik Savezne vlade Miroljub Labus, premijeri republika Zoran Đinđić i Filip Vujanović i visoki predstavnik EU Havijer Solana. Prema tom sporazumu naziv buduće državne zajednice je Srbija i Crna Gora.

22. mart – Međunarodni monetarni fond odobrio Jugoslaviji kredit od 800 miliona dolara.

10. april – U Skupštini SRJ usvojen Zakon o saradnji Jugoslavije sa Haškim tribunalom, koji podrazumeva izručenje jugoslovenskih državljana optuženih za ratne zločine tom sudu.

15. maj – Narodna banka Jugoslavije saopštila da je dinar postao konvertibilan u svim tekućim transakcijama sa inostranstvom, po prvi put od 1946, kada je bivša Jugoslavija postala član MMF.

19. novembar – Generalni sekretar UN Kofi Anan u okviru balkanske turneje posetio Beograd.

6. decembar – Nakon višemesečnih usaglašavanja, Ustavna komisija u Beogradu jednoglasno usvojila Ustavnu povelju državne zajednice Srbija i Crna Gora.